Баланси Счетоводно-правна къща | 1202 София, България
Тел.: 087 636 4488 | Email: office@balance.bg
ЕИК: 56473643

Намираме се в София-град, счетоводно-правната кантора на Баланси представлява клиенти в цяла София-град, включително, но не само в градовете София, Нови Искър, Банкя,  Божурище и Елин Пелин.

Информацията, съдържаща се в този уебсайт, е само за общи информационни цели. Информацията се предоставя от Баланси ООД и докато ние се стремим да поддържаме актуална и правилна информация, ние не правим никакви декларации или гаранции от какъвто и да е вид, изрични или подразбиращи се, относно пълнотата, точността, надеждността, пригодността или наличността. на уебсайта или информацията, продуктите, услугите или свързаните с тях графики, съдържащи се в уебсайта за всякакви цели. Ето защо всяко прилагане на такава информация е строго и единствено на ваш собствен риск.

Всички права са запазени © 2019 Balance.bg